CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Improved control of automotive software suppliers

Martin Ivarsson (Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers)) ; Fredrik Pettersson (Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers)) ; Peter Öhman (Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers))
Product focused process improvement (PROFES) (2005)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-01-19.
CPL Pubid: 11407

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers)

Ämnesområden

Programvaruteknik

Chalmers infrastruktur