CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Wiener chaos expansions for estimating rain-flow fatigue damage in randomly vibrating structures with uncertain parameters

Sunetra Sarkar ; Sayan Gupta ; Igor Rychlik (Institutionen för matematiska vetenskaper)
(2010)
[Preprint]


Denna post skapades 2010-02-23.
CPL Pubid: 114068

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaperInstitutionen för matematiska vetenskaper (GU)

Ämnesområden

Tillämpad matematik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University 2010:7