CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Dual optical fibre measurements of the particle concentration in gas/solid flows

Robert Rundqvist ; Anna Magnusson ; Berend van Wachem (Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning och Flerfasströmning) ; Alf-Erik Almstedt (Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning och Flerfasströmning)
Experiments in Fluids Vol. 35 (2003), p. 572-579.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-01-09.
CPL Pubid: 11406

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning och Flerfasströmning (2005-2006)

Ämnesområden

Strömningsmekanik
Kemiteknik

Chalmers infrastruktur