CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Microstructure of sputter deposited tin doped indium oxide thin films with silver additive

J. Lu ; A. Hultåker ; G. A. Niklasson ; C. G. Granqvist ; Eva Olsson (Institutionen för teknisk fysik, Mikroskopi och mikroanalys)
Thin Solid Films Vol. 479 (2005), p. 107.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2014-11-27.
CPL Pubid: 11404

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Mikroskopi och mikroanalys (2005-2012)

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur