CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Drop deformation dynamics and gel kinetics in a co-flowing water-in-oil system

Anne-Marie Hermansson (Institutionen för kemi- och bioteknik)
J. Coll. Int. Sci 286 p. 378-386. (2005)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-01-19.
CPL Pubid: 11402

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Övrig annan teknik

Chalmers infrastruktur