CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Effects of calcium, pH and blockiness on kinetic rheological behavior and microstructure of HM pectin gels

Anne-Marie Hermansson (Institutionen för kemi- och bioteknik)
Biomacromolecules 6 p. 647-652. (2005)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-01-19.
CPL Pubid: 11400

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Övrig annan teknik

Chalmers infrastruktur