CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Effects of confined geometry on water-in-water emulsions exposed to shear

Anne-Marie Hermansson (Institutionen för kemi- och bioteknik)
J.Coll.Int.Sci (2005)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-01-19.
CPL Pubid: 11399

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Övrig annan teknik

Chalmers infrastruktur