CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Energieffektivisering - möjligheter och hinder

Lennart Jagemar ; Bertil Pettersson (Chalmers EnergiCentrum (CEC))
Stockholm : IVA, 2009. ISBN: 978-91-7082-802-7.- 36 s.
[Rapport]

Rapporten sammanställer aktuell kunskap om Sveriges energianvändning och energibalans samt prognoser för Sveriges framtida energianvändning inom de tre sektorerna transporter, byggnader och industri. Dessutom redovisas bedömningar av effektiviseringspotentialen för respektive samhällssektor fram till år 2020. I rapporten diskuteras också möjligheter och hinder för genomförande av energieffektiviseringsåtgärder och konsekvenserna av en långt driven energieffektivisering i Sverige.

Nyckelord: energianvändning, energibalans, transport, byggnader, industri, effektiviseringspotential och konsekvenser, prognos för framtida energianvändning, teknikutvecklingDenna post skapades 2010-02-23. Senast ändrad 2011-08-12.
CPL Pubid: 113981

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Chalmers EnergiCentrum (CEC)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik
Miljöteknik

Chalmers infrastruktur