CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Extraction of Individual Carbon nanotubes

L. de Knoop ; H. Pettersson ; Krister Svensson (Institutionen för teknisk fysik, Fasta tillståndets fysik) ; Eva Olsson (Institutionen för teknisk fysik, Mikroskopi och mikroanalys)
American Institute of Physics Vol. 786 (2005), p. 118.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2014-11-27.
CPL Pubid: 11398

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Fasta tillståndets fysik (2005-2015)
Institutionen för teknisk fysik, Mikroskopi och mikroanalys (2005-2012)

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur