CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Measuring shapes for application in complex food structures

Anne-Marie Hermansson (Institutionen för kemi- och bioteknik)
Food Hydrocolloids (2005)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-01-19.
CPL Pubid: 11397

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Övrig annan teknik

Chalmers infrastruktur