CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Stereoisomers of 3,3′-dimethoxy-4,4′-stilbenequinone

Shiming Li (Institutionen för kemi- och bioteknik, Organisk och analytisk kemi ; Institutionen för kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik) ; Knut Lundquist (Institutionen för kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik)
Holzforschung (0018-3830). Vol. 59 (2005), 3, p. 282-284.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: chromophoric groups, lignin, stilbenequinones, 3,3',5,5'-tetramethoxy-4,4'-stilbenequinoneDenna post skapades 2007-01-12. Senast ändrad 2013-05-22.
CPL Pubid: 11395

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Organisk och analytisk kemi (2005-2005)
Institutionen för kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Organisk kemi
Fysikalisk organisk kemi

Chalmers infrastruktur