CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Microstructure of d.c. magnetron sputtered TiB2 coatings

M. Berger ; E. Coronel ; Eva Olsson (Institutionen för experimentell fysik, Mikroskopi och mikroanalys)
Surface&Coatings Technology Vol. 185 (2004), p. 240.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2014-11-27.
CPL Pubid: 11392

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för experimentell fysik, Mikroskopi och mikroanalys (1997-2004)

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur