CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Assessment of Insulation State of Power Transformer after 35 years of Operation Using Different Diagnostic Methods

Krishtof Walczak ; Andjey Graczkowski ; Jaroslaw Gielniak ; Stanislaw Gubanski (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik) ; Hanna Moscicka-Grzesiak
International Symposium on High Voltage Engineering p. paper G86. (2005)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-12. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 11384

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Elkraftteknik

Chalmers infrastruktur