CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Chalmersutbildning kan ge högre lärarstatus

Samuel Bengmark (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik) ; Sven Engström (Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi) ; Torbjörn Lundh (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik) ; Magdalena Svanström (Institutionen för kemi- och bioteknik)
Göteborgs Posten, Debatt, nätupplagan (2009)
[Artikel, övrig]

Läraryrket behöver en uppvärdering och stora pensionsavgångar samt svårigheter att konkurrera om studenter till lärarutbildningen kräver åtgärder och nytänkande. Chalmers vill därför starta ämneslärarutbildning i data, fysik, kemi, matematik och teknik så att studenten kan få både en lärarexamen och en ingenjörsexamen, skriver bland andra Samuel Bengmark, programansvarig för Chalmers lärarutbildning.Denna post skapades 2010-02-23. Senast ändrad 2016-08-15.
CPL Pubid: 113817

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)
Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi (2005-2014)
Institutionen för kemi- och bioteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Medie- och kommunikationsvetenskap
Kommunikationsvetenskap

Chalmers infrastruktur