CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Influence of aging on structure and thermal conductivity of Y-PSZ and Y-FSZ EB-PVD coatings

A. Azzopardi ; R. Mévrel ; B. Sain-Ramond ; Eva Olsson (Institutionen för experimentell fysik, Mikroskopi och mikroanalys) ; Krystyna Stiller (Institutionen för experimentell fysik, Mikroskopi och mikroanalys)
Surface&Coatings Technology Vol. 177-178 (2004), p. 131.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2014-11-27.
CPL Pubid: 11379

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för experimentell fysik, Mikroskopi och mikroanalys (1997-2004)

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur