CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Uppvärmning av byggnader - Analys av hur styrmedel som påverkar uppvärmning av byggnader kan bidra till olika miljömål

Anders Göransson ; Lennart Jagemar ; Bertil Pettersson (Chalmers EnergiCentrum (CEC))
Stockholm : Naturvårdsverket, 2007. - 69 s.
[Rapport]

Rapporten redovisar ett uppdrag från Naturvårdsverket till Chalmers EnergiCentrum (CEC) att analysera hur styrmedel som påverkar uppvärmning av byggnader kan bidra till olika miljömål. Uppdraget avser en samlad analys sett från olika miljömål, och en beskrivning av hur styrmedlen gällande bebyggelseuppvärmningen ser ut idag och vilka förändringar som skulle bidra till bättre måluppfyllelse. Arbetet gäller uppvärmning av småhus, flerbostadshus och lokaler. De miljömål som ingår är Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, Enbart naturlig försurning och God bebyggd miljö (delmål 6 om energianvändning).

Nyckelord: styrmedel, miljömål, byggsektor, energibransch, miljöpåverkan på byggnaderDenna post skapades 2010-02-22. Senast ändrad 2011-08-12.
CPL Pubid: 113625

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Chalmers EnergiCentrum (CEC)

Ämnesområden

Byggproduktion
Byggnadsteknik
Miljöteknik

Chalmers infrastruktur