CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Numerical simulations of reverberation chamber measurements

Kristian Karlsson (Institutionen för signaler och system, Antenner)
Svenska Antenn Mät Selskapet (SAMS), Linköping (2005)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-01-19. Senast ändrad 2007-08-16.
CPL Pubid: 11359

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Antenner (2005-2014)

Ämnesområden

Elektroteknik

Chalmers infrastruktur