CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Dematerialization of the metals turnover

Sten Karlsson (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori)
Sustainable Metals Management. Securing Our Future - Steps Towards a Closed Loop Economy (2006)
[Kapitel]

Nyckelord: metals, dematerialization, recycling, environment, sustainabilityDenna post skapades 2006-01-19.
CPL Pubid: 11348

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori (2005-2017)

Ämnesområden

Övrig industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur