CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Efficiency measurements on a 150 MHz to 2000 MHz Ultra Wideband Eleven Antenna for the Green Bank Radio Telescope

Rikard Olsson (Institutionen för signaler och system, Antenner)
Svenska Antenn Mät Selskapet (SAMS), Linköping (2005)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-01-19.
CPL Pubid: 11347

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Antenner (2005-2014)

Ämnesområden

Elektroteknik

Chalmers infrastruktur