CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A method of moments solution for wires inside a reverberation chamber using spectral domain techniques and asymptotic extraction

Kristian Karlsson (Institutionen för signaler och system, Antenner) ; Jan Carlsson (Institutionen för signaler och system, Antenner) ; Per-Simon Kildal (Institutionen för signaler och system, Antenner)
RVK05 - Swedish Conference on Radio Science and Communications, Linköping (2005)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-01-19. Senast ändrad 2007-08-16.
CPL Pubid: 11339

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Antenner (2005-2014)

Ämnesområden

Elektroteknik

Chalmers infrastruktur