CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Characterization of mobile terminals in Rayleigh fading by using reverberation chamber

Per-Simon Kildal (Institutionen för signaler och system, Antenner) ; Charlie Orlenius (Institutionen för signaler och system, Antenner)
International Symposium on Antennas and Propagation 2005 (ISAP 2005), Seoul, South Korea (2005)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-01-19.
CPL Pubid: 11337

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Antenner (2005-2014)

Ämnesområden

Elektroteknik

Chalmers infrastruktur