CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Round Robin test of active and passive small terminal antennas

Jan Carlsson (Institutionen för signaler och system, Antenner) ; Per-Simon Kildal (Institutionen för signaler och system, Antenner)
LAPC 2005 Loughborough Antennas and Propagation Conference (2005)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-01-19. Senast ändrad 2007-06-29.
CPL Pubid: 11335

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Antenner (2005-2014)

Ämnesområden

Elektroteknik

Chalmers infrastruktur