CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Optical properties of GaInNAs/GaAs quantum well structures

Zhao Qingxiang ; Willander Magnus ; Shumin Wang (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; Wei Yongqiang (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Gu Qinfen ; Mahdad Sadeghi (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap) ; Anders Larsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik)
3rd International Conference on Materials for Advanced Technologies, Singapore (2005)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-29. Senast ändrad 2016-04-11.
CPL Pubid: 11332