CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Measured radiation properties of a broadband terminal antenna

Pawel Kabacik ; R. Hossa ; A. Byndas ; Per-Simon Kildal (Institutionen för signaler och system, Antenner) ; Sadullah Özcan
COST 284 Mini Workshop in Chexbres (2005)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-25.
CPL Pubid: 11331

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Antenner (2005-2014)

Ämnesområden

Elektroteknik

Chalmers infrastruktur