CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Analysis of the effect of a limited sector of a circular cylinder on radiation of conrformal patch antennas by using G2DMULT

Jian Yang (Institutionen för signaler och system, Antenner) ; Per-Simon Kildal (Institutionen för signaler och system, Antenner)
European Workshop on Conformal Antennas (EWCA), Stockholm (2005)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-01-19.
CPL Pubid: 11330

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Antenner (2005-2014)

Ämnesområden

Elektroteknik

Chalmers infrastruktur