CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Red shift of the light emission from highly strained InGaAs/GaAs quantum wells by dipole delta-doping

Fu Ying ; Shumin Wang (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; Wang Xiaodong ; Anders Larsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik)
Journal of Applied Physics Vol. 98 (2005), p. 043501.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-29. Senast ändrad 2016-04-11.
CPL Pubid: 11328