CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Method for measurements of gas emission and gas flux

Bo Galle (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Optisk fjärranalys) ; Johan Mellqvist (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Optisk fjärranalys)
(2005)
[Patent]


Denna post skapades 2006-09-25. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 11326

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Optisk fjärranalys (2005-2010)

Ämnesområden

Meteorologi och atmosfärforskning

Chalmers infrastruktur