CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Experimental study of strip dipole FSS-loaded rectangular waveguide

Malcolm Ng Mou Kehn (Institutionen för signaler och system, Antenner) ; Silvio Hrabar ; Sinisa Skokic ; Stefano Maci ; Per-Simon Kildal (Institutionen för signaler och system, Antenner)
IEEE AP-S International Symposium Washington D.C., 3-8 July 2005 Vol. 2B (2005), p. 671-674.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2008-01-03.
CPL Pubid: 11323

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Antenner (2005-2014)

Ämnesområden

Elektroteknik

Chalmers infrastruktur