CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Regularity of plurisubharmonic upper envelopes in big cohomology classes

Robert Berman (Institutionen för matematiska vetenskaper) ; Jean-Pierre Demailly
http://arxiv.org/abs/0905.1246 (2009)
[Artikel, övrig vetenskaplig]


Denna post skapades 2010-02-19.
CPL Pubid: 113216

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaperInstitutionen för matematiska vetenskaper (GU)

Ämnesområden

Matematik

Chalmers infrastruktur