CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Growth of balls of holomorphic sections and energy at equilibrium

Robert Berman (Institutionen för matematiska vetenskaper) ; Sebastien Boucksom
Inventiones Mathematicae (0020-9910). Vol. 181 (2008), 2, p. 337-394.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2010-02-19. Senast ändrad 2013-01-18.
CPL Pubid: 113211

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaperInstitutionen för matematiska vetenskaper (GU)

Ämnesområden

Matematik

Chalmers infrastruktur