CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Asymptotics for Bergman-Hodge kernels for high powers of complex line bundles

Robert Berman (Institutionen för matematiska vetenskaper) ; Johannes Sjöstrand
Ann. de la Fac. des Sciences de Toulouse Vol. XIV (2007) no. 4, p. 719--771 (2007)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2010-02-19.
CPL Pubid: 113207

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaperInstitutionen för matematiska vetenskaper (GU)

Ämnesområden

Matematik

Chalmers infrastruktur