CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Bergman kernels and equilibrium measures for ample line bundles

Robert Berman (Institutionen för matematiska vetenskaper)
www.arxiv.org, artikel 0704.1640 (2007)
[Artikel, övrig vetenskaplig]


Denna post skapades 2010-02-19.
CPL Pubid: 113203

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaperInstitutionen för matematiska vetenskaper (GU)

Ämnesområden

Matematik

Chalmers infrastruktur