CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Numerical modelling of reverberation chamber using method of moments and Ewald summation

Ulf Carlberg (Institutionen för signaler och system, Antenner) ; Per-Simon Kildal (Institutionen för signaler och system, Antenner) ; Jan Carlsson (Institutionen för signaler och system, Antenner)
IEEE AP-S International Symposium Washington D.C., 3-8 July 2005 Vol. 1B (2005), p. 344-347.
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2006-11-01. Senast ändrad 2008-01-03.
CPL Pubid: 11319

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Antenner (2005-2014)

Ämnesområden

Elektroteknik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Moment Method Analysis of Antennas in Reverberation Chambers and Cylindrical Structures