CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Dual band hard horn for use in cluster-fed multi-beam antennas in Ka-band

Omid Sotoudeh (Institutionen för signaler och system, Antenner) ; Per-Simon Kildal (Institutionen för signaler och system, Antenner) ; Per Ingvarson ; Cyril Mangenot
IEEE AP-S International Symposium Washington D.C., 3-8 July 2005 Vol. 3A (2005), p. 379-382.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2008-01-03.
CPL Pubid: 11318

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Antenner (2005-2014)

Ämnesområden

Elektroteknik

Chalmers infrastruktur