CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Mobile column measurements of CO in megacities

Johan Mellqvist (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Optisk fjärranalys) ; Bo Galle (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Optisk fjärranalys) ; Jerker Samuelsson (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Optisk fjärranalys) ; Anders Strandberg (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Optisk fjärranalys)
Proceedings of the XVIII Quadrennial Ozone Symposium, June 2004, Kos, Greece, ed. C. Zerefos, II. ISBN/ISSN: 960-630-103-6 p. 613. (2004)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-25. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 11314

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Optisk fjärranalys (2003-2004)

Ämnesområden

Meteorologi och atmosfärforskning

Chalmers infrastruktur