CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Measurements of a 1 to 13 GHz model of a dual polarized low-profile log-periodic feed for US-SKA

Rikard Olsson (Institutionen för signaler och system, Antenner) ; Per-Simon Kildal (Institutionen för signaler och system, Antenner) ; Sander Weinreb
IEEE AP-S International Symposium Washington D.C., 3-8 July 2005 Vol. 2B (2005), p. 700-703.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2008-01-03.
CPL Pubid: 11312

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Antenner (2005-2014)

Ämnesområden

Elektroteknik

Chalmers infrastruktur