CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The effect of source and load impedance on radiation efficiency and diversity gain of two parallel dipoles

Kent Rosengren (Institutionen för signaler och system, Antenner) ; Per-Simon Kildal (Institutionen för signaler och system, Antenner)
IEEE AP-S International Symposium Washington D.C., 3-8 July 2005 Vol. 4B (2005), p. 2-5.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-01-19. Senast ändrad 2008-01-03.
CPL Pubid: 11311

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Antenner (2005-2014)

Ämnesområden

Elektroteknik

Chalmers infrastruktur