CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Benchmarking of facilities for small terminal antenna measurements

Jan Carlsson (Institutionen för signaler och system, Antenner)
IEEE AP-S International Symposium Washington D.C., 3-8 July 2005 Vol. 4A (2005), p. 105-108.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-01-19. Senast ändrad 2008-01-03.
CPL Pubid: 11310

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Antenner (2005-2014)

Ämnesområden

Elektroteknik

Chalmers infrastruktur