CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A multilevel multiregion computation framework for the analysis of antenna structures

Guy Vandenbosch ; R. Gillard ; Per-Simon Kildal (Institutionen för signaler och system, Antenner) ; Stefano Maci ; J.-P. Martinaud ; Giuseppe Vecchi ; J. Zapata
IEEE AP-S International Symposium Washington D.C., 3-8 July 2005 Vol. 4A (2005), p. 81-84.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2008-01-03.
CPL Pubid: 11309

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Antenner (2005-2014)

Ämnesområden

Elektroteknik

Chalmers infrastruktur