CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Comparison between bandgaps and bandwidths of back radiation of different narrow soft ground planes

Eva Rajo-Iglesias ; Per-Simon Kildal (Institutionen för signaler och system, Antenner) ; Marco Caiazzo ; Jian Yang (Institutionen för signaler och system, Antenner)
IEEE AP-S International Symposium Washington D.C., 3-8 July 2005 Vol. 1A (2005), p. 697-700.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2008-01-03.
CPL Pubid: 11308

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Antenner (2005-2014)

Ämnesområden

Elektroteknik

Chalmers infrastruktur