CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On Line Neurofuzzy Modeling for Permanent Magnet Synchronous Machines

Edmary Altamiranda (Institutionen för energi och miljö, Elteknik) ; Essam Hamdi (Institutionen för energi och miljö, Elteknik)
WSEAS Transactions on Power Systems (1790-5079). Vol. 1 (2006), 1, p. 123-129.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Fuzzy Systems, Neural Dynamics, Nonlinear Models, Permanent Magnet Synchronous MachinesDenna post skapades 2006-01-19.
CPL Pubid: 11307

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Elteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Elkraftteknik

Chalmers infrastruktur