CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Effect of Pole Face Profile on Performance of a Class of Claw-pole Motors

Sonja Lundmark (Institutionen för elkraftteknik, Elmaskiner och drivsystem) ; Essam Hamdi (Institutionen för elkraftteknik, Elmaskiner och drivsystem) ; Oystein Krogen
Norfa Summer Seminar Proc, June 4-6, Tallinn, Estonia p. 31-33. (2004)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2006-09-25. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 11306

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för elkraftteknik, Elmaskiner och drivsystem (1900-2004)

Ämnesområden

Elkraftteknik

Chalmers infrastruktur