CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Construction, Operation and Internal Design of Transverse-Flux Machines

Sonja Lundmark (Institutionen för elkraftteknik, Elmaskiner och drivsystem) ; Essam Hamdi (Institutionen för elkraftteknik, Elmaskiner och drivsystem)
WSEAS Transactions on Circuits and Systems Vol. 3 (2004), 8, p. 1724-1728.
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: Permanent-magnet machines, Transverse flux, Torque magnificationDenna post skapades 2006-09-25. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 11304

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för elkraftteknik, Elmaskiner och drivsystem (1900-2004)

Ämnesområden

Elkraftteknik

Chalmers infrastruktur