CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Star Clusters in M51: Connection between Molecular Gas Stars and Dust in Starbursts: from 30~Doradus to Lyman Break Galaxies

E. Schinnerer ; A. Weiss ; Susanne Aalto (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radioastronomi och astrofysik) ; N.Z. Scoville ; M.P. Rupen ; R.C. Kennicutt ; R. Beck
Cambridge, 6-10 Sept. 2004, eds. R. de Grijs, R.M. González Delgado, Astrophysics and Space Science Library, Dordrecht, Springer Vol. 329 (2005), p. 251.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 11299

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radioastronomi och astrofysik (2005-2010)

Ämnesområden

Astronomi, astrofysik och kosmologi

Chalmers infrastruktur