CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Bandgaps and bandwidths of different soft surfaces used as finite ground planes of small antennas

Eva Rajo-Iglesias ; Marco Caiazzo ; Per-Simon Kildal (Institutionen för signaler och system, Antenner) ; Jian Yang (Institutionen för signaler och system, Antenner) ; Stefano Maci
EPFL LATSIS Symposium 2005 (2005)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2010-08-27.
CPL Pubid: 11295

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Antenner (2005-2014)

Ämnesområden

Elektroteknik

Chalmers infrastruktur