CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Intercomparison of four different in-situ techniques for ambient formaldehyde measurements in an urban air

C. Hak ; I. Pundt ; S. Trick ; C. Kern ; U. Platt ; J. Dommen ; C. Ordónez ; A.S.H. Prevot ; W. Junkermann ; C. Astorga-Llorens ; B.R. Larsen ; Johan Mellqvist (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Optisk fjärranalys) ; Anders Strandberg (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Optisk fjärranalys) ; Y. Yu ; Bo Galle (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Optisk fjärranalys) ; J. Kleffmann ; J.C. Lörzer ; G.O. Braathen ; R. Volkamer
Atmospheric Chemistry and Physics Discussions Vol. 5 (2005), p. 2897-2945.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-09-25. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 11294

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Optisk fjärranalys (2005-2010)

Ämnesområden

Meteorologi och atmosfärforskning

Chalmers infrastruktur