CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Transverse strip arrays used as hard surfaces and AMCs in miniaturized quasi-TEM waveguides

Malcolm Ng Mou Kehn (Institutionen för signaler och system, Antenner) ; Silvio Hrabar ; Sinisa Skokic ; Massimo Nannetti ; Stefano Maci ; Per-Simon Kildal (Institutionen för signaler och system, Antenner)
EPFL LATSIS Symposium 2005 (2005)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-25.
CPL Pubid: 11293

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Antenner (2005-2014)

Ämnesområden

Elektroteknik

Chalmers infrastruktur