CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Dynamic Modelling in Credit Risk

Alexander Herbertsson (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2005.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2006-01-19.
CPL Pubid: 11292

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Tillämpad matematik

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 2005-05-09
Tid:
Lokal: