CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Comparisons between SCIAMACHY and ground-based FTIR data for total columns of CO, CH4, CO2 and N20

B. Dils ; ? De Mazière ; Johan Mellqvist (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Optisk fjärranalys)
Atmospheric Chemistry and Physics Discussions Vol. 5 (2005), p. 2677-2717.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-09-25. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 11289

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Optisk fjärranalys (2005-2010)

Ämnesområden

Meteorologi och atmosfärforskning

Chalmers infrastruktur