CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Maximizing the effective diversity gain of two parallel dipoles by optimizing the source impedance

Kent Rosengren (Institutionen för signaler och system, Antenner) ; Jan Carlsson (Institutionen för signaler och system, Antenner) ; Per-Simon Kildal (Institutionen för signaler och system, Antenner)
Microwave and Optical Technology Letters Vol. 48 (2006), 3, p. 532-535.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-01-19. Senast ändrad 2007-08-16.
CPL Pubid: 11288

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Antenner (2005-2014)

Ämnesområden

Elektroteknik

Chalmers infrastruktur